สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
 
 

         คณะกรรมการชมรมฯ

  • นายวิวัฒน์ พันธกิจสิน                ประธานชมรมฯ
  • นายสำราญ เทพจันทร์ตา            รองประธานฯ
  • นายอภิวัฒน์ สังยารอ                 กรรมการ
  • นายนรินทร์ ภูศรีเทศ                  กรรมการ
  • นายสังวาลย์ การะสุข                 เหรัญญิกชมรมฯ

พันธกิจเพื่อคนพิการเป็นองค์กรคริสเตียนที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกาศข่าวประเสริฐให้ผู้พิการและช่วยเหลือผู้พิการให้มีอาชีพเป็นของตนเอง โดยไม่ได้ขอรับเงินบริจาคหรือการสนับสนุนด้านการเงินใดๆจากภาครัฐและเอกชน 

                

 

 

 

view