สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
    ในความเชื่อที่มีต่อคนพิการ
        โดย ชมรมพันธกิจเพื่อคนพิการ  

 

ที่เราทำได้ไม่ใช่แค่ขายล็อตเตอรี่

ความเชื่อที่ว่าคนพิการไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถจำกัดเป็นความเชื่อที่ทำให้คนพิการเป็นภาระของสังคมไปตลอดไม่อาจจะได้รับการพัฒนาไปเป็นคนพิการที่พึ่งตนเองและเป็นพลังให้กับสังคมได้

การจะเปลี่ยนคนพิการจากภาระไปเป็นพลังของสังคมได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนความเชื่อของคนไทยให้มีทัศนคติต่อคนพิการในทางที่สร้างสรรค์ต้องส่งเสริมให้สังคมไทยเชื่อว่าคนพิการมีศักยภาพและความสามารถเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป
 
                
    


ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำจึงเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ต่อคนพิการเป็นอย่างมาก แต่สังคมไทยอาจมองข้ามความสำคัญในเรื่องนี้ เรามักให้ความช่วยเหลือคนพิการในด้านวัตถุหรือให้ความบันเทิงชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อมีโอกาส และบ่อยครั้งที่เราให้ความช่วยเหลือคนพิการในรูปแบบการทำบุญกุศลหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ยังไม่น่าใช่บทสรุปที่ถูกต้องนักสำหรับการช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกวิธี


Give us the opportunity, not money!

ในการช่วยเหลือพัฒนาคนพิการหากจะให้เกิดความสำเร็จอย่างแท้จริงแล้วต้องช่วยเขาให้ได้รับการศึกษาในขั้นพื้นฐานขึ้นไปจนกระทั่งมีงานทำพึ่งตนเองได้ ส่วนคนที่มีความพิการระดับรุนแรงและครอบครัวมีฐานะยากจนคงต้องอาศัยการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเราพบเห็นอยู่บ่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน


 

view